ΟΚΥΠΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ