ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας, 1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)
2. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού)
3. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ)
4. ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (4 θέσεις για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)
6. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
8. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ