Προκήρυξη 27 Κενών Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη κενών θέσεων από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

Προκήρυξη 27 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη