Προκήρυξη 2 Ακαδημαϊκών θέσεων εργασίας στον τομέας της Παθολογίας και της Ιστολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει 2 θέσεις Ακαδημαϊκού
προσωπικού στον τομέα της Παθολογίας και της Ιστολογίας για την βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή και Καθηγητή.

Παρακαλώ κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:
Ακαδημαϊκή θέση στον τομέα της Παθολογίας
Ακαδημαϊκή θέση στον τομέα της Ιστολογίας

Οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί με επιτυχία όταν
λάβουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στα ΜΜΔ.

Social Media Links:
Facebook: https://www.facebook.com/med.unic.ac.cy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/university-of-nicosia-medical-school/
Instagram: https://www.instagram.com/uofnicosiamedicalschool/
Twitter: https://twitter.com/UNIC_med

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού