Προκήρυξη 10 Κενών Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη 10 Κενών Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

Προκήρυξη 10 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

 

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ:

Προκήρυξη: Προκήρυξη