Προκήρυξη ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου, 31/12/2020

Προκήρυξη από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την κενή θέση Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ:

Προκήρυξη