Προκήρυξη ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου, 22/1/2021

Προκήρυξη από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)   17 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

2)   2 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η