Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – ΚΥ, ΚΥ, Πολυδύναμα ΠΙ, ΠΙ, Ειδικά ΠΙ και Πλοία 5/9/2019 (& τροποποίηση αυτής)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -2019_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Υπ Υγείας 62807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019_signed

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 9-19

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 9-19

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 9-19