Προκήρυξη Κενών Θέσεων – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη κενών θέσεων από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1) Προκήρυξη 13 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

2) Προκήρυξη 1 κενής θέσης Οικονομικού Διευθυντή

 

Δείτε αναλυτικά εδώ:

1η προκήρυξη: Ιατρικοί_Λειτουργοί

2η προκήρυξη: Οικονομικός_διευθυντής