Προκήρυξη Κενών Θέσεων – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη κενών θέσεων από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

Προκήρυξη 6 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

 

Για την Ανακοίνωση: Ανακοίνωση