Προκήρυξη κενών θέσεων Ιατρών στην Κύπρο

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ»στη Κύπρο ζητάει να προσλάβει άμεσα:

α) Ιατρό Παθολόγο
β) Ιατρό Καρδιολόγο
γ) Ιατρό Ορθοπεδικό

Μισθός και άλλα ωφελήματα
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.

Για τις αιτήσεις: [email protected]  (μέχρι τις 9/4/2021)
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.

Περαιτέρω πληροφορίες: Πληροφορίες