Προκήρυξη κενών θέσεων Ιατρών στην Κύπρο.

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», είναι ένα άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Λεμεσό, όπου λειτουργούν υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων, Ακτινολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Στέγη Ηλικιωμένων.

Έχει αποπερατωθεί η Νέα Πτέρυγα Αποκατάστασης με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρόσθετες κλίνες, Φυσιοθεραπευτήριο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Ακτινολογικό με υποστηρικτικούς χώρους. Συνολικά θα υπάρχουν 72 κλίνες αποκατάστασης.

Στόχος του Μελάθρου η διατήρηση και η περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην προσπάθειά μας αυτή επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
α) Ιατρό Παθολόγο
β) Ιατρό Νευρολόγο

Μισθός και άλλα ωφελήματα:
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων. Προσφέρεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] μέχρι τις 24/06/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.