Προκήρυξη κενών θέσεων Ιατρών στην Κύπρο

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ» της Κύπρου επιθυμεί να προσλάβει:

α) Ιατρό Παθολόγο
β) Ιατρό Καρδιολόγο
γ) Ιατρό Νευρολόγο
δ) Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Μισθός και άλλα ωφελήματα

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email [email protected]