Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1) 7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων

2) 1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας

 

Για τις Ανακοίνωσεις:

Ανακοίνωση (1): 1η Ανακοίνωση

Ανακοίνωση (2): 2η Ανακοίνωση