Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)    24 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
2)   1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας

 

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ:

Προκήρυξη 1η

Προκήρυξη 2η