Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1) 4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

2) 1 κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας

 

Για την 1η Προκήρυξη: Προκήρυξη 1

Για την 2η Προκήρυξη: Προκήρυξη 2