Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1)   Προκήρυξη 1 κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας – Παιδοψυχίατρου

2)   Προκήρυξη 3 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

 

Προκήρυξη 1): 1η Προκήρυξη

Προκήρυξη 2): 2η Προκήρυξη