Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών – ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ιατρών από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

1) 7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Πνευμονολογίας

2) 20 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων

 

Προκήρυξη 1): 1η Προκήρυξη

Προκήρυξη 2): 2η Προκήρυξη