Προκήρυξη Κενής Θέσης Ιατρού Νευρολόγου – Κύπρος

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», είναι ένα άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Λεμεσό, όπου λειτουργούν υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων, Ακτινολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Στέγη Ηλικιωμένων.

Στόχος του η διατήρηση και η περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην προσπάθειά μας αυτή επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα: Ιατρό Νευρολόγο

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] μέχρι τις 23/4/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: +357 25872263.

 

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη