Προκήρυξη κενής θέσης Ιατρού Νευρολόγου στην Κύπρο

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα
στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος στην Λεμεσό,
δέχεται αιτήσεις για άμεση εργοδότηση ΙΑΤΡΟΥ με ειδικότητα στη ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ.
Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
• Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Νευρολογίας.
• Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων:
• Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.
• 13ος Μισθός
• Μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.
• Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Προσφέρεται δωρεάν διαμονή για τους πρώτους μήνες εργοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email
[email protected] με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού Νευρολόγου”