Προκήρυξη κενής θέσης Ιατρού Νευρολόγου στην Κύπρο

Προκήρυξη κενής θέσης Ιατρού Νευρολόγου στην Κύπρο


Το «Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», αποτελεί το ΠΡΩΤΟ, πιο οργανωμένο και μεγαλύτερο
Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Κύπρο, με περισσότερα από 27 έτη εμπειρίας και είναι ένα από τα
κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και
Αγγειακού συστήματος προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διάγνωσης και Αντιμετώπισης
παθήσεων σε ασθενείς με Νευρολογικές, Μυοσκελετικές, Ορθοπεδικές, Αναπνευστικές, Καρδιολογικές
και αθλητικές κακώσεις, δέχεται αιτήσεις για άμεση εργοδότηση ΙΑΤΡΟΥ με ειδικότητα στη
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ.


Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει:

Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.

13ος Μισθός.

Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Συνεχής εκπαίδευση.

Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Προσφέρεται δωρεάν διαμονή για τους πρώτους μήνες εργοδότησης.


Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο
email hr@melathroneoka.com.cy
μέχρι 31/01/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.