Προκήρυξη Ιατρικών Λειτουργών στον ΟΚΥΠΥ

 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) προκηρύσσει τριάντα τρείς (33) κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών διαφόρων καθηκόντων και περιοχών.

Για πληροφορίες: Πληροφορίες

Υποβολή Αιτήσεων
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:30.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22665598.