Προκήρυξη Θέσης Ιατρού Καρδιολόγου – Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝ Καστοριάς

Η καρδιολογική κλινική του ΠΓΝ Καστοριάς λειτουργεί σήμερα με δυο μόνο συναδέλφους και είναι πιθανή η αναστολή λειτουργίας της.

Προκήρυξη για θέση επικουρικού καρδιολόγου με τριετή θητεία.

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη