Προκήρυξη θέσεων και αίτηση διορισμού στον ΟΚΥΠΥ Κύπρου – 6 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων για εξήντα μία (61) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη

Για την αίτηση: Αίτηση διορισμού