Προκήρυξη Ελληνικής Αστυνομίας για θέσεις ιατρών ελεύθερων επαγγελματιών