Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο (Κύπρος) – Αναγγελία Πρόσληψης Επεμβατικού Καρδιολόγου

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Επεμβατικό Καρδιολόγο για άμεση πρόσληψη.

– Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.
– Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αμοιβής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα EK/012020, το αργότερο μέχρι 7/6/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο: ygiapolyclinic.com/gr/θέσεις-εργασίας
ή στο τηλέφωνο 00357 – 25884758

 

Για την ανακοίνωση: Ανακοίνωση