Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών – Ιαματική Πηγή Καϊάφα

Ο ενδιαφερόμενος Ιατρός να αποστείλει οικονομική προσφορά αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Υποκατάστημα «Ιαματική Πηγή Καϊάφα» της ΕΤΑΔ Α.Ε., έως τη Δευτέρα 20/05/2024 και ώρα 14:00μμ.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο Υποκατάστημα Ι. Π. Καϊάφα για το χρονικό διάστημα ενδεικτικά από 15 Ιουνίου 2024 έως 20 Οκτωβρίου 2024 σε πενθήμερη εργασία και κατά τις ώρες λειτουργίας της , συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το κ. Κάνιστρα M. 6974300059

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

Πρότυπο_προσφορά_παροχή_ιατρικών_υπηρεσιών_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ_ΙΠ_ΚΑΙΑΦΑ_2024