Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

6ΤΞΩ46906Γ-0ΚΖ-Προκήρυξη ΠΓΝΠ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 22/6/2016 και λήγει την 11/7/2016.