Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-προκύρυξη