Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ) – Προκήρυξη Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

Προκήρυξη κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών για τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 θέσεις – (2 θέσεις για Κέντρα Υγείας επαρχίας Λευκωσίας, 1 θέση για Ζώνη Ευρύχου – Πεδουλά – Κάμπου, 3 θέσεις για Κέντρα Υγείας Λεμεσού, 1 θέση για Πόλη Χρυσοχούς)

 

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη