Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) – 33 Κενές Θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τριάντα τρεις (33) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για
τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:

1. ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής)
(11 θέσεις)
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ –
(1 θέση για Κ.Υ. Αυδήμου, 2 θέσεις για Αστικά Κέντρα Λεμεσού, 1 θέση για Κ.Υ. Πόλης
Χρυσοχούς, 1 θέση για Αστικά Κέντρα Λευκωσίας, 1 θέση για Κ.Υ. Ευρύχου)
3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (7 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου, 2 θέσεις για το Γ.Ν.
Λεμεσού, 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1 θέση για το Νοσοκομείο Κυπερούντας)
4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (3 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας και 1
θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)
5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (με ειδικό ενδιαφέρον στη λαπαροσκοπική) (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
6. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (2 θέσεις για το Γ.Ν. Λεμεσού)
7. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας)
8. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας)

Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και
ακολούθως, να επιλέξετε Πληροφορίες ->Θέσεις Εργασίας, ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα
+35722605670 και +35722605734.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 28 η Φεβρουαρίου 2020.

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη