Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου – Προκήρυξη Θέσεων Ιατρικών Λειτουργών

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαεπτά (17) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για
τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:

1. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις – 1 θέση για το Γ.Ν Πάφου, 1 θέση για το Γ. Ν Αμμοχώστου)
2. ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση – για το Γ.Ν Πάφου)
3. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις – 1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ, 1 θέση για το Γ.Ν Αμμοχώστου)
4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ) (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
5. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το Γ.Ν Λάρνακας)
6. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ για παιδιά (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
7. ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΗΣ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
9. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
10. ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το ΝΑΜΙΙΙ)
11. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση – για το Γ.Ν Αμμοχώστου)
12. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (4 θέσεις – 3 θέσεις για το Γ.Ν Λεμεσού, 1 θέση για το Γ.Ν Λάρνακας)

Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και
ακολούθως, να επιλέξετε Πληροφορίες ->Θέσεις Εργασίας, ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα
+35722605670 και +35722605734.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 14 Φεβρουαρίου 2020.

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη