Θέση εργασίας ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από το Νοσοκομείο Αιγίνης « Ο Άγιος Διονύσιος»

 

Το Νοσοκομείο Αιγίνης « Ο Άγιος Διονύσιος» Ν.Π.Ι.Δ. ζητά ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ για το Τμήμα: υπερήχων, μαστογραφιών, ακτινογραφιών. Άριστο περιβάλλον συνεργασίας με ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών με έμμισθη σχέση εργασίας, με εξασφάλιση οικίας παραμονής,  ή ως εξωτερικός συνεργάτης, με επισκέψεις δύο ο φορές την εβδομάδα με ευέλικτο ωράριο.

Αποστολή βιογραφικού στο  e mail  [email protected]