Μed Βιοδιάγνωση Κυψέλης Αττικής – Ζητείται μικροβιολόγος

Ζητείται μικροβιολόγος με απαραίτητη εμπειρία 2 ετών για να εργαστεί στο μικροβιολογικό εργαστήριο Μed Βιοδιάγνωση Κυψέλης Αττικής για εργασία όλο το χρόνο.

Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον

Επικοινωνία: Για βιογραφικά αποστείλετε στο [email protected]