Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

5491-29.6.2017 Κατ. Κράτησης Πατρών-Σύμβαση με Ψυχίατρο

Υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι και την 20-7-2017