Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» – Θέση Εργασίας για Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Θέση Εργασίας για Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα»

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Γιατρών Κύπρου*
– Κάτοχος Πιστοποιητικού Ειδικότητας Παθολογίας, σύμφωνα με τον
περί εγγραφής Ιατρών Νόμο
– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και περιλαμβάνουν Ταμείο Προνοίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου
www.anticancersociety.org.cy και να το υποβάλουν μέχρι την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. 22446222 – Φαξ. 22316822

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη