Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία – Κύπρος

Η Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας των υπηρεσιών της, αναζητά Καρδιολόγο για άμεση εργοδότηση.

Θέση Καρδιολόγου: Πολυκλινική Υγεία_Καρδιολόγος

 

Η Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας των υπηρεσιών της, αναζητά Παιδίατρο για άμεση εργοδότηση.

Θέση Παιδιάτρου: Πολυκλινική Υγεία_Παιδίατρος