ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ
ΖΗΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤ 2023
ΙΑΤΡΟ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
[email protected]
τηλ 6934859358