Ιατροί και νοσηλευτές-ριες ζητούνται από Ιατρική Εταιρεία, για τη διενέργεια κατ’ οίκον επισκέψεων.

«Ιατροί και νοσηλευτές-ριες ζητούνται από Ιατρική Εταιρεία, για τη διενέργεια κατ’ οίκον επισκέψεων. Αμοιβή ανά επίσκεψη. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: [email protected]. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά.»