Ιατρική Εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη – Ζητούνται Ιατροί για Εργασία σε Ξενοδοχειακές Μονάδες

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ (και σε αναμονή ειδικότητας) ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΙΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΤΗΛ: 6944325354, 2310 276695
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ EMAIL: [email protected]