ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΣΕ MAIDON MEDICALE ΣΤΟ ΣΤΡΑΜΒΟΥΡΓΟ

Ζητείτε καρδιολόγος για εγκατάσταση ως ελεύθερος επαγγελματία σε maison medicale στο Στραμβούργο.

Πληροφορίες  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, [email protected], τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.