ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Μ.Η.Ν. – ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ

Από την ιατρική εταιρία «ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»
με έδρα στην Ζάκυνθο και στην Λευκάδα ζητούνται Ιατροί με ειδικότητα:

 Παθολογία
 Γενική Ιατρική
 Ορθοπαιδική
 Γεν. Χειρουργική
 Γαστρεντερολογία
 Πλαστική Χειρουργική
 Δερματολογία

για μόνιμη απασχόληση.

Παροχές: Υψηλές αποδοχές και διαμονή.
Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Πληροφορίες: Ιωάν. Πλαρινός 2695048000 καθημερινά, ώρες 09:00 -17:00.