Θέση εργασίας για αναισθησιολόγο στην Κύπρο

Θέση Εργασίας: Ιατρός-Αναισθησιολόγος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά
Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
υγείας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Ιατρού Αναισθησιολόγου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
 Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Αναισθησιολογίας.
 Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.

Καθήκοντα:
 Καλύπτει τις Αναισθησιολογικές ανάγκες και για περιστατικά που νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του Νοσοκομείου αλλά και για άλλα επείγοντα περιστατικά.
 Εκτελεί επείγουσες και ψυχρές χειρουργικές  επεμβάσεις.
 Εκτελεί καθήκοντα στην Ενδοσκοπική Μονάδα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email:
[email protected]
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.