Θέση Παθολόγου Ογκολόγου στην Κύπρο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Παθολόγου Ογκολόγου (Consultant)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

  • Δρ Δημήτρη Παπαμιχαήλ (Διευθυντή Κλινικής Παθολογίας Ογκολογίας) Αρ. τηλ: +35722847402, email: [email protected]
  • Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικός Διευθυντής) Αρ. τηλ: +35722847302 email: [email protected]

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/node/482

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Φεβρουαρίου 2022