Θέση Καρδιολόγου Mediterranean Hospital of Cyprus

Η Καρδιολογική Κλινική του Mediterranean Hospital of Cyprus, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά
Νοσοκομέια στη χώρα, με πλήρη συμμετοχή στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, επιθυμεί να προσλάβει
Καρδιολόγo με τα πιο κάτω προσόντα:

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένη Ιατρική Σχολή
  • Ειδικότητα Καρδιολογίας
  • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
  • Εμπειρία σε νεότερες τεχνικές υπερήχων (Διοισοφάγεια μελέτη, DSE) αποτελεί ιδιαίτερα
    σημαντικό προσόν.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης επ’ αορίστου χρόνου,
προοπτικές ανέλιξης, συνεχής εκπαίδευση (3D TOE, Structural Heart operations κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο [email protected]