Θέση ιατρών στη Ζάκυνθο (για καλοκαιρινή περίοδο)

Η ιατρική εταιρεία AVE MEDICAL SERVICES επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα
της ιατρούς με ειδικότητα είτε χωρίς ειδικότητα, για καλοκαιρινή
εργασία στην Ζάκυνθο από Μάιο έως Οκτώβριο 2023.

Αντικείμενο απασχόλησης:
Αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Απαραίτητα προσόντα:
•πτυχίο ιατρικής
•καλή γνώση αγγλικών
•βασικές γνωσεις Η/Υ σε περιβάλλον windows και ms -office.
•άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και διαμονή
•προοπτική επέκτασης της εργασιακής σχέσης.

Αποστολή βιογραφικών :[email protected]
Τηλ.επικοινωνίας:6977016724
Ιστοσελίδα: www.zante-ave.gr