Θέση Εργασίας- Ιατρός Παθολόγος

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί με τρεις Κλινικές:  Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Κλινική Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Ο ρόλος του Παθολόγου περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ασθενών που πρόκειται να εισαχθούν ή/και να νοσηλευτούν στο τμήμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις
 • Έλεγχος και επανεξέταση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
 • Ενημέρωση φακέλων των ασθενών
 • Συμβολή στη διαμόρφωση ή/και τήρηση κλινικών πρωτοκόλλων προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο θεραπείας και ασφάλειας για όλους τους ασθενείς.
 • Ανάπτυξη του κλινικού έργου και χρήση των πόρων κατάλληλα, αποτελεσματικά και αποδοτικά
 • Συνεργασία με υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών (στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αποζημίωσης εφημεριών του Κέντρου).
 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, μεριμνώντας για τη δική του/της συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σχετικού με τη θέση που μπορεί να του/της ανατεθεί.

Ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου ο/η Παθολόγος είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα τμήματα του Κέντρου: Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, Τμήμα Υποστηρικτικής Θεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
 • Πιστοποιητικό Ειδικότητας Παθολογίας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην κλινική πρακτική σε ογκολογικούς ασθενείς είναι σημαντικό πλεονέκτημα
 • Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Ικανότητα χειρισμού ασθενών/οικογενειών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

Τι προσφέρει η εταιρία:

 • Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο https://cip.gr/jobs/iatros-pathologos/

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε ΕΔΩ: Ιατρός Παθολόγος- Jobpost