Θέση Εργασίας στην Κύπρο: Ιατρός Ακτινολόγος

Το ιδιωτικό νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Πάφου – Κύπρος, δέχεται αιτήσεις Ιατρών Ακτινολόγων.

Απαιτούμενα Προσόντα:
 Γνώση Αξονικού Τομογράφου και Μαστογραφίας
 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
 Άριστη Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
(γραπτά και προφορικά)

 Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν.
 Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού
μητρώου
 Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
MS Office.

Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και
ωφελημάτων σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που
παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και ευνοεί
την ανάπτυξη πρωτοβουλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν
το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email: [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.