Θέση εργασίας ιατρού στη Ρόδο
Ζητείται ιατρός για να εργαστεί -μαζί με Γενικό Ιατρό- σε πρότυπο ιατρείο Γενικής Ιατρικής στη Ρόδο για τη σεζόν Μάιος – Οκτώβριος (για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ντόπιους, εργαζόμενους και τουρίστες).
Απαραίτητα προσόντα:
1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3) Δίπλωμα οδήγησης
4) Εργασιακή εμπειρία (αγροτικό ή κομμάτι κάποιας ειδικότητας)
5) Καλό επίπεδο γνώσεων και επικοινωνίας
Προσφέρονται:
  • Πρόσληψη με μισθό.
  • Πλήρης ασφάλιση.
  • Πολύ καλές συνθήκες διαμονής και εργασίας (από οικονομικής και επιστημονικής άποψης)
  • Εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Επικοινωνία: Τηλ. 6983485018