ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

ΡΕΠΟ. ΔΙΑΜΟΝΗ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ CV:  vmdoc@hotmail.com